Een gebouw als een derde huid

Voor mij blijft het belangrijkste uitgangspunt dat je huis nà je huid en kleding zou moeten aanvoelen als je ‘derde huid’. Het ademend vermogen van het gebouw staat daarbij centraal. Dit item staat haaks op de manier van de hedendaagse bouw. U als opdrachtgever, bepaalt hoever wij mogen/kunnen gaan. Voor mij een uitdaging om iets te bedenken  dat het een logisch voortvloeisel is uit uw manier van leven.

Wanneer een traditionele bouwer zijn afval reduceert en met technische snufjes een lage e.p.c. norm scoort, noemt ie zich al snel  een ‘duurzaam bouwer’. Interessanter vind ik de aandacht voor een gezond binnenklimaat zonder deze technische luchtzuivering . Gaan we een stapje verder, naar ‘ecologisch bouwen’ dan passen we materialen toe die tijdens winning, productie, toepassing en sloop zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengen. Wanneer we nog één stapje verder gaan, ’biologisch bouwen’ stellen we naast de eco-begrippen, het welbevinden van de mens centraal. Dan wegen ook factoren als straling (geopatisch, technisch als ook kosmisch) en de invloed van Feng-Shui mee in de te maken keuzes. En daarbij staat het ademend vermogen centraal. Daarnaast zijn er de aandachtspunten als zonenergie, lage temperatuursverwarming, leemstuc, gevitaliseert drinkwater, opvang regenwater en nog veel meer belangrijke issues .